Jump to Content

מיתוג לעמותת ״בהשקט ובבטחה״ – בוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובת״א.
יצירת שפה ויזואלית ושיווקית. עיצוב אתר. עיצוב כלל האלמנטים הפיזיים והדיגיטליים של העמותה.

פרויקט קודם
פרויקט הבא